Niessen Carcleaning - Bovag autowas- en poetsbedrijf


Privacy- en cookieverklaring
Via de website van Werkopdrachtenportaal.nl worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Wij respecteren uw privacy en behandelen uw persoonsgegevens zorgvuldig en vertrouwelijk. De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In deze privacy - en cookieverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Gebruik van uw gegevens
Bij het gebruik van onze website en diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Zo vragen wij bij het aanvragen van een offerte om enkele persoonsgegevens. Wij verwerken van u de volgende gegevens (medeafhankelijk van de acties die u uitvoert op onze site):

 • NAW-gegevens
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • IP-adres
 • logingegevens bij gebruik van ons dealerportaal

Bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
 • het doen van een aanbieding voor de gevraagde dienstverlening
 • u gebruik laten maken van onze dienstverlening
 • het aanvragen van diensten via de website en het gebruikmaken van de functionaliteiten van de website
 • u toegang verlenen tot uw account en daaraan gekoppelde werkopdrachten
 • het afhandelen van uw werkopdracht en het informeren over het verloop daarvan
 • het beantwoorden van vragen die gesteld zijn via de website
 • het informeren over storingen en onderhoud aan onze website diensten
 • het verbeteren van onze dienstverlening

Bewaartermijnen
Bovenstaande gegevens worden bewaard zolang u gebruik maakt van onze diensten. Maakt u langer dan 12 maanden geen gebruik meer van onze diensten dan worden uw persoonsgegevens geanonimiseerd.

Aanvragen via derde partijen
Werkopdrachtenportaal.nl biedt bedrijven de mogelijkheid om het offerte aanvraag formulier op hun website te publiceren nadat met het betreffende bedrijf een afficiliatie afspraak is gemaakt. Werkopdrachtenportaal.nl blijft verantwoordelijk voor de opslag en beveiliging van via deze dienst verzamelde gegevens en sluit een verwerkersovereenkomst af met betreffend bedrijf ter bescherming van persoonsgegevens.

Beveiliging
Om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens tegen te gaan, nemen wij passende beveiligingsmaatregelen.

Verstrekking aan derden
Werkopdrachtenportaal.nl verstrekt uw gegevens niet aan derden, behalve in het geval van een wettelijke vordering of wanneer dit noodzakelijk verband houdt met de levering van een product of dienst als gevolg van een door u verstrekte opdracht.

Aanpassen van uw gegevens
Geregistreerde klanten kunnen hun klantgegevens inzien en aanpassen door in te loggen in ons dealer portaal. Eenmaal ingelogd gaat u naar 'gegevens wijzigen'. Hier vindt u uw contactgegevens en kunt u deze wijzigen. Voor eenmalige opdrachten aangevraagd via een offerte aanvraag ontvangt u een link om de opdracht te bekijken. Ter bescherming van uw gegevens worden hierop geen persoonsgegevens getoond.

Uw rechten
Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Daarnaast heeft u in sommige gevallen het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, daar bezwaar tegen te maken of uw gegevens te exporteren. Neem hiervoor contact met ons op door een email te sturen naar info@werkopdrachtenportaal.nl

Cookies
Onze website maakt enkel gebruik van zogenaamde functionele cookies om onze website en online diensten gebruiksvriendelijker te maken. Een cookie is een klein en tijdelijk bestand die op uw computer wordt opgeslagen. Deze cookies worden geplaatst door onze eigen website en Google Analytics. De verzamelde gegevens zijn volledig geanonimiseerd, er worden zodoende geen privacy gevoelige gegevens gedeeld met derden.