Werkopdrachtenportaal.nl

Functie overzicht


Klik op de module hieronder voor een beschrijving van de functionaliteit. Het portaal wordt voortdurend uitgebreid met nieuwe functies. Mist u bepaalde functionaliteiten? we horen het graag.

Door middel van de juiste vragen zorgt u voor de nodige informatie om een gedegen offerte te kunnen opstellen en geeft u blijk van kennis van zaken. Definieer meerdere diensten versies afgestemd op uw klanten. De offerte wordt automatisch aangemaakt op basis van de gekozen diensten en kan door u zelf worden aangepast voor verzending. Volg de offerte op door de communicatie met de prospect te documenteren en deadlines te stellen. Geen tijd of expertise in huis om zelf op te volgen? Wijzig de status in "opvolgen" en laat een telesales bureau na registratie in de portal via een speciale view de opvolging uitvoeren.
Volg werkopdrachten op die door uzelf of uw klanten zijn ingevoerd of die zijn ontstaan vanuit een bevestigde offerte. Geef ook B2B klanten de mogelijkheid om werkopdrachten aan te maken. Klanten kunnen zichzelf registeren waarna u ze koppelt aan een bestaande klant. Meerdere medewerkers van uw klant kunnen de werkopdrachten opvolgen. Wijzig de status van een werkopdracht om uw klant op de hoogte te houden van de voortgang van de opdracht. Uw klant ontvangt desgewenst een bericht van iedere status wijziging.
Afwezigheidsregistratie, feestdagen en basisuren per medewerker en standaardtijden voor werkzaamheden vormen de basis voor de planning. Door het ingeven van de maximale bezettingsgraad kunt u zorgen voor reserve capaciteit voor onder andere spoedopdrachten. Zodra klanten een werkopdracht ingeven zien ze of een datum nog (deels) beschikbaar is. U ziet in een oogopslag of de geplande opdrachten de capaciteit overschrijd en wat de resterende capaciteit is.
Uw klanten kunnen zich eenvoudig registreren op het portaal en ontvangen na registratie een mail waarmee het aangemaakte account bevestigd kan worden. Koppel de contactpersoon aan een klant zodat deze alle werkopdrachten van deze klant kan inzien en de status kan opvolgen. Meerdere medewerkers van een klant kunnen zo de opdrachten bekijken wat ook bij uw klant zorgt voor continuïteit in de werkzaamheden. Aparte afspraken gemaakt over af te nemen diensten? maak eenvoudig een dienstenversie afgestemd op uw klant zodat enkel deze geselecteerd kunnen worden bij het aanmaken van een opdracht.
Voer de werkelijk bestede uren in per opdracht en taak om een vergelijking te kunnen maken met de standaard uren om zo de effici├źntie te berekenen. Waardevolle management en HR informatie om te komen tot het beoogde rendement.
Via een lokaal te installeren standalone boekhoud programma kunt u de werkopdrachten importeren uit het portaal en facturen genereren. Het aangemaakte factuur voorstel kunt u aanpassen om deze na verwerking via email te verzenden naar uw klanten. Het boekhoud programma kan tevens gebruikt worden om uw hele administratie te voeren. Exporteren van de gegenereerde factuur journaalregels is ook mogelijk om ze vervolgens te importeren in uw eigen boekhoud programma. Koppel lokaal de prijzen aan uw klanten om deze automatisch toe te laten kennen bij facturering, uw internet portaal blijft zo vrij van prijsafspraken.
Voeg zoveel talen toe als u zelf wilt. Door omschrijving velden in bijvoorbeeld diensten te laten vertalen gebruikt u taalcodes zodat de tekst automatisch mee veranderd met de geselecteerde taal. Alle teksten op het portaal kunnen naar believen worden aangepast naar branch eigen teksten.